Grovsopor

VI KOMMER ATT FÅ DITT GROV AVFALL SLUT MILJÖRÄTT ÄN VÅRT STORA MILJÖFOKUS

Anförtro oss insamlingen av grovavfall. Vi hämtar regelbundet eller då och då, som vår- och höststädningar.

EN ANPASSAD LÖSNING HJÄLPER DIG ATT BEHÅLLA ORDNINGEN

Vi är flexibla och har alltid förmågan att skräddarsy en lösning som passar din bostadsrättsförening. Du kan välja om du vill regelbundet eller permanent hämta ditt skrymmande sopor. Kanske behöver du vår hjälp med varje vår- och höststädning? Oavsett när och hur ofta löser vi de flesta problem åt dig.

KONTINUERLIG LADNING FRÅN DITT EXISTERANDE GROSSOPRUM

Vi kan nästan allt om nuvarande pickuper och grovstädning. Finns det ett utrymme för grovavfall sänker vi det åt dig. Tillsammans med dig kommer vi överens om hur ofta och när tömning ska ske.

KONTINUERLIG LADNING FRÅN EN ANNAN YTA

Om din förening inte har ett grovsoprum kan vi anordna regelbundna grovsopsamlingsdagar. Du utser sedan en plats för dina deltagare att ställa ut sina skräp, möbler och annat skräp de vill slänga, som vi sedan samlar in och skickar till en återvinningscentral.

BOKA GROVSOPOR REDAN IDAG

Fyll i bokningsformulär online eller ring 08-844 044 för mer information

MILJÖN ÄR VIKTIG FÖR OSS ALLA

Eftersom miljön är viktig för oss alla är vi väldigt miljömedvetna och arbetar ständigt för att mycket av det vi samlar in återanvänds snarare än att hamna på soptippen. När det gäller grovavfall anser vi detta som särskilt viktigt och ser alltid till att det återvinns på ett miljövänligt sätt. Om du anlitar oss för att hämta grovavfall kan du vara säker på att vi tar hand om allt på ett miljövänligt sätt.