Transport

HUR VAR DET MED ETT TRANSPORTFÖRETAG SOM ÄVEN HJÄLPER DIG MED ALLT RUNT TRANSPORT?

Varför är vi bättre än konkurrenterna på transportområdet? För vi kan också organisera allt runt omkring. Vi kan lagra, transportera och hämta. Vi hjälper till med längre eller kortare drag och ser till att det vi kör är på rätt plats vid rätt tidpunkt.

TRANSPORT AV MÄSSLIG MATERIAL

Inför mässor eller dina företagsevent är det önskvärt att ha så få leverantörer som möjligt att hålla kontakt med. Vi kan hjälpa dig att transportera material till utställningar och evenemang. I slutet av eventet kan vi leverera tillbaka det till dig eller till ditt lager. Om du gör det enklare för dig kan du också tillåta oss att förvara materialet hos oss i vår trygga och säkra förvaringsanläggning. Vår styrka är att vi är en one-stop-leverantör som kan ordna allt från transport, förvaring, demontering och demontering samt städning.

TRANSPORT FÖR BUTIKER

Har du flera butiker och behöver transporter mellan butiker eller från huvudlagret till butiker? Det är inga problem för oss att hjälpa dig med detta. Glöm inte att om ditt lager börjar bli fullt eller om du har tillfälliga partier att förvara kan vi placera dem i våra säkra förvaringscontainrar.

BOKA KONTORSFLYTT REDAN IDAG

Fyll i bokningsformulär online eller ring 08-844 044 för mer information

HUR SKILLER OSS OSS FRÅN ANDRA TRANSPORTFÖRETAG?

Vi har hela paketet och fungerar som en helhetsleverantör till ditt företag. Många av våra konkurrenter sysslar enbart med transport, medan vi tänker på transport och inte bara. Vi vill att ditt företag endast behöver kontakt med en leverantör som organiserar allt som följer med:

  • Transport
  • Städning
  • Magasinering
  • Installation